NYHED
Så er der endnu en reunion for årgang 2000. Idoc arrangere igen en reunion for alle 3 klasser på årgang 2000. Festen skal afholdes på IHK lørdag d. 31 oktober. Tidspunkt og pris tilgår senere, når alle aftaler er på plads.

Til sidst vil jeg gerne takker alle for den store opbakning vedrørende de problemer der er opstået omkring idoc domænet. Vi regner stadig med det bedste udfald.

Home Surveillance
Cottage


PhotosSAP IDoc:
SAP er et tysk ERP system, der blev udviklet tilbage i 1972 af fem programmører under navnet ”Systemanalyse und Programmentwicklung” - ”System Analysis and Program Development". Akronymet SAP blev senere ændret til at stå for ”Systeme, Anwendungen und Produkte in der Daenverarbeitung” – ”Systems, applications and Products in Data Processing”. SAP er i dag verdens største business software virksomhed.

IDoc er et SAP format til udveksling af elektroniske dokumenter. IDoc står for Intermediate Documents og er at betragte som data containere/informationsbærere af forretningsdokumenter som fakturaer, kreditnotaer, ordrer mfl. Formatet ligner XML, men afviger ved at have en stringent opbygning indeholdende et control element, et data element samt et status element.


IDOC CollegeBoard
Financial aid offices need accurate application data to make timely and equitable aid awards. But the paper documents you need can cause backlogs, processing delays, and tap your precious staff resources.

With IDOC you get the applicant data you need when you need it without being inundated with paper. And your staff will have the time to provide the outstanding customer service your students deserve.

The College Board's Institutional Documentation Service (IDOC) collects documents from applicants on your behalf. Our unique service provides the images of the documents on our secure website and transmits the key-entered data from the tax returns directly to you for fast and effective data validation.


IDOC University
IDOC is the fastest-growing Doctors Alliance for independent eye care practitioners in the country. IDOC provides a combination of discounts and rebates from over 65 leading companies in the optometric industry, as well as premier business management education through IDOC University. IDOC is dedicated to helping their Members’ practices grow and become extremely successful.